Actividades

Xornada de SDR na Coruña

O sábado día 23 de marzo de 2019 vai ter lugar unha xornada divulgativa sobre desenvolvemento básico sobre plataformas SDR (Software Defined Radio) de baixo custo na sé de Bricolabs (Museo do Home/DOMUS; Rúa Ángel Rebollo, 91; 15002 A Coruña).

A xornada será en quenda única de mañá e tarde. A sesión da mañá comezará ás 11h30, cunha duración estimada de 2 horas e 30 minutos, mentres que a sesión da tarde comezará ás 15h30, tamén cunha duración estimada de 2 horas e 30 minutos.

Inscricións: info@melisa.gal

Máis información: info@melisa.gal / BricoLabs

Prégaselle aos asistentes chegar cunha antelación prudencial para poder comezar as sesións á hora prevista. Poden vir coas súas plataformas SDR (especialmente se se trata do RTL-SDR ou LimeSDR Mini) se dispoñen delas. As prazas son limitadas para aqueles que non dispoñan de placa SDR propia. Hai tamén prazas para aqueles que desexen asistir como oíntes.

UPDATE: Xa non hai prazas dispoñibles para aqueles que queiran fozar nas SDR e non teñan placas propias. Segue habendo prazas para aqueles que queiran asistir como oíntes e para aqueles que dispoñan de placas propias.

Recoméndase tamén, na medida do posible, que os asistentes traian consigo un ordenador portátil ou dispositivo similar, configurado cunha distribución GNU/Linux (preferentemente Ubuntu MATE 18.04 LTS) e cos paquetes software configurados, utilizando este documento como guía orientativa. Así mesmo, tendo en conta que se van levar a cabo transmisións simultáneas de audio, sería conveniente o uso duns cascos con micrófono (valen incluso os máis sinxelos sempre e cando o seu bo funcionamento estea comprobado antes da xornada).

Os contidos previstos para a xornada son os seguintes:

SESIÓN DA MAÑÁ

Contidos

 • Lexislación e seguridade para a transmisión e recepción radio
 • Conceptos moi básicos de radio e de plataformas SDR (Software Defined Radio)
 • GNU Radio como plataforma libre para desenvolvemento SDR. Exemplos básicos.
 • Modulacións analóxicas: AM, FM

Demos con hardware

 • Transmisión e recepción de AM en loopback e coa mesma Lime
 • Recepción de FM comercial con RTL e Lime
 • Transmisión propia de FM con Lime SDR Mini
 • Comunicación bidireccional de FM en canles diferentes

SESIÓN DA TARDE

Contidos

 • Modulacións dixitais

Demos con hardware

 • Codificación e decodificación de sinal RDS para estacións FM
 • Sinais da banda aeronáutica
  • RTL-Airband
  • ADS-B de avións con Dump1090 e RTL-SDR
 • Sistemas de posicionamento global por satélite
  • Demostración de recepción de GPS con GNSS-SDR
 • Comunicacións dixitais
  • Transmisión dun ficheiro de texto
  • Transmisión de vídeo (ficheiro TS ou webcam)  usando o estándar DVB-T2 en GNU Radio con Lime SDR Mini e recepción con pincho RTL-SDR

Demos sen hardware

 • Recepción de imaxes de satélites meteorolóxicos: NOAA