Procedemento para a solicitude do certificado dixital

Cómpre seguir os seguintes pasos. Pódese realizar case todo o procedemento por Internet, salvo a parte de identificación presencial (na maior parte dos casos). Os certificados dixitais xestiónanse a través do departamento CERES (CERtificación ESpañola) da FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre – Real Casa da Moeda).

NOTAS PREVIAS. Desde o CERES infórmase de que é posible realizar o trámite completo do certificado dixital en liña utilizando o DNI electrónico (DNIe). Non obstante, as interfaces do DNIe non funcionan en todos os exploradores e dan problemas bastante a miúdo. Se alguén quere intentar facelo, e así, se ten sorte, evitarse un desprazamento á Administración, ten aquí as instrucións en castelán.

AVISO A NAVEGANTES. O certificado dixital só funciona ben con Internet Explorer e con Firefox. Por temas de seguridade, recoméndase vivamente o uso de Firefox. O navegador Chrome/Chromium non soe funcionar ben cos certificados dixitais. Se se traballa con Windows, é recomendable deshabilitar os antivirus (aínda que parece que ata a data o Windows Defender non estorba).

PASOS PARA A OBTENCIÓN DO CERTIFICADO DIXITAL polo método de toda a vida, sendo maior de idade (>= 18 anos):

  1. Preparar o equipo. Tras queixas crecentes polo suplicio que era anteriormente ter que desinstalar os exploradores de Internet para instalar unha versión antiga que xerase as claves axeitadamente para posteriormente volver actualizar cando o certificado estivese xerado, o equipo CERES creou unha aplicación chamada “CONFIGURADOR FNMT-RCM” que xera as claves independentemente do navegador utilizado e a versión instalada.
  2. Solicitude do certificado. Entrar nesta páxina e cumplimentar a solicitude. Posteriormente, trala súa validación, E O ESTABLECEMENTO DUN CONTRASINAL ADICIONAL NA FIESTRA ABERTA POLO CONFIGURADOR FNMT-RCM (***), recibirase no correo electrónico indicado un código de solicitude, que será necesario para acreditar a identidade na Administración, e posteriormente tamén á hora de descargar o certificado.
  3. Acreditación da identidade nunha oficina administrativa de rexistro. Co código de solicitude, cómpre ir a unha oficina de rexistro (Axencia Tributaria ou Tesouraría Xeral da Seguridade Social son oficinas de rexistro válidas) tendo pedida cita previa con antelación.
  4. Descarga do certificado. Tras pasar un mínimo dunha hora logo de ter acreditada a identidade, nesta páxina pódese descargar e instalar o certificado no navegador (o mesmo que se utilizou para realizar a solicitude), facendo uso do código de solicitude E O CONTRASINAL ESTABLECIDO NO PASO 2.

(***) MOITO OLLO NESTE PUNTO. Son coñecidos erros de comunicación entre o explorador e o configurador FNMT-RCM que provocan que (1) non apareza fiestra para poder establecer un contrasinal ou (2) apareza fiestra pero non permita introducir contrasinal. Se é o caso, cómpre volver facer o paso 2 tras ter reiniciado previamente o navegador de Internet. Á hora da descarga do certificado, se non se estableceu o contrasinal ou se se esqueceu, non vai ser posible descargar o certificado, sendo necesario reiniciar todo o proceso, incluíndo a acreditación da identidade.

PASOS POSTERIORES

  1. Facer copia de seguridade do certificado dixital nun ficheiro P12. En Firefox, en Opcións/Privacidade e seguranza/Certificados/Ver certificados/Facer copia de seguranza. Pedirase un contrasinal (poñer o que máis interese), que deberá ser introducido cada vez que se desexen restaurar os certificados da copia. Gardar esa copia nun lugar seguro.
  2. Actualizar o navegador á última versión.
  3. Instalar os arquivos de entidade de certificación (para que se poida validar a autenticidade do certificado), como mínimo, da FNMT-RCM.
  4. Importar o certificado dixital desde a copia de seguranza.